Welke oude dingen in onze omgeving willen we bewaren en meedragen de toekomst in? Waarom hergebruiken we het een en breken we het ander liever af om het maar te vergeten? Wat zegt dat alles over ons en over hoe we ons zelf zien?

Deze vragen naar de omgang met verleden, het ontstaan van identiteit, de waarde van erfgoed en de rol daarvan in de inrichting van de ruimte staan centraal. Van heel praktisch en lokaal tot beschouwelijk en abstract komen ze iedere keer weer terug en vergen in ieder project, onderzoek of advies weer om een ander antwoord.