In de afgelopen jaren werkte Linde Egberts in opdracht van:

Atelier Sophie Krier
BKKC
BMC
Bureau Venhuizen
Erfgoed Nederland
Gemeente Wierden
Gemeente Zaanstad
Legendagesellschaft.org
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Overijssel
Stadslandgoed Stapelen
Stichting ZeBraLim
Waddenacademie